criticism | ‘Poemes de l’hora de dinar’, by Frank O’Hara: Urgent verses to capture the moment

[ad_1] “De pressa!, a last poem I left, that I missed class.”…